Spirit Of Praise 7 Ft. Dumi Mkokstad – “Yingakho Ngicula” – Gospel Praise & Worship Song

Spirit Of Praise 7 Ft. Dumi Mkokstad – “Yingakho Ngicula” – Gospel Praise & Worship Song

September 10, 2019 100 By William Hollis


Wangithand’ uJesu Wangiphakamisa Wangibek’ Endaweni Ephakeme Yingakho Ngicula Ngihlabelela Ngob’ uJesu Wehla Wangiphakamisa Wangithand’ uJesu Wangiphakamisa Wangibek’ Endaweni Ephakeme Yingakho Ngicula Ngihlabelela Ngob’ uJesu Wehla Wangiphakamisa Yingakho Ngicula Ngihlabelela Ngob’ uJesu Wehla Wangiphakamisa Yingakho Ngicula Ngihlabelela Ngob’ uJesu Wehla Wangiphakamisa Yingakho Ngicula Ngihlabelela Ngob’ uJesu Wehla Wangiphakamisa Jesu Wangifela Ngiyakholwa Wavuka Ukuze Ngikululwe Ngiyamuthanda Wangifela Ngiyamuthanda Wangifela Ngiyamuthanda Wangifela Ngiyamuthanda Wangifela O Baba Siyabonga Siyabonga O Siyabonga Ngothando Lwakho O Baba Siyabonga Siyabonga O Siyabonga Ngothando Lwakho Ayi Ngoba Wanikela Wanikela O Wanikela Ngedodana Yakho Ayi Ngoba Wanikela Wanikela O Wanikela Ngedodana Yakho